Home

Hans Musters

Kunst is in staat om tegenstelling met elkaar te verzoenen. Zo ook de schilderkunst van Hans Musters, die tegelijkertijd onstuimig en contemplatief, realistisch en abstract, modern en klassiek is. Wie niet voorbij gaat aan deze tegenstellingen, zal zich realiseren dat de kunst van Hans Musters is ontstaan door een lange zoektocht. Een zoektocht die hem heeft gevoerd langs de rigoreuze eisen van de figuratieve kunst, maar ook langs de conceptuele discipline van de eigen stem en eigen stijl die bij tijd en wijle tegendraads was ten opzichte van de omgeving. Dat deze zoektocht uiteindelijk tot de huidige stijl van Musters heeft geleid, had dan naast het karakter van een natuurlijke evolutie ook het karakter van een overwinning. Het is juist deze overwinning die de doeken van Musters hun overtuigingskracht geeft.