Over Hans Musters

Hans Musters is een schilder, die gezegend is met een groot talent voor tekenen. In 1977 ging hij naar de kunstacademie Minerva in Groningen op zoek naar instructie over het ambacht van het teken- en schildervak, portrettekenen, modeltekenen, stillevens – hierin wilde hij zijn techniek opbouwen. Dit was de periode dat Musters zijn natuurtalent voor tekenen en realistisch schilderen verder ontwikkelde, wat voor zijn latere werk het fundament is.

In de jaren tachtig vond er een ontwikkeling plaats die enigszins onverwachts was. In toenemende mate ging Musters zich meer interesseren in de abstracte kunst. Naast de bloemstillevens in aquarel, die hij vingeroefeningen noemde, was Musters bezig met abstracte olieverfschilderijen. Werken uit deze periode laten merkwaardige ontwikkelingen zien. De eerste is de ontdekking van kleur als sprekend element. Voor het eerst worden de kleuren heel fel in vergelijking met de eerdere meer tonale realistische werken. Een tweede ontwikkeling is dat de opbouw van het doek in deze periode duidelijk anders wordt, niet vanuit een tekening, maar vanuit een in kleuren opgetrokken vormgeving wordt de compositie bereikt, die ondanks het ontbreken van figuratie toch boeiend en bevredigend is. In deze periode werd een realistische en abstracte stijl naast elkaar gehandhaafd.

Eind jaren negentig begon Musters werken te maken die een synthese waren van de figuratieve stijl van eerder met de meer recente abstractie. Het was niet eenvoudig om deze synthese te bereiken, de tegenstellingen van een organisch opgebouwd abstract werk en de eisen van een realistische voorstelling moesten in één keer verenigd worden. Hiervoor ontwikkelde Musters een intuïtieve methode waarbij naast het aanbrengen van kleurvakken er verder gewerkt werd tot een figuratief element zich voordeed. Hij beschrijft dit zelf als dat een persoon of voorwerp op komt doemen uit de compositie. Het resultaat is dan ook verbluffend: tegelijkertijd kijken we naar een kleurrijk modern organisch opgebouwd werk met daarin een volstrekt natuurlijk geplaatst figuratief element, meestal een menselijk figuur.

In de loop van de tijd heeft Musters andere manieren gevonden om het doel van abstracte vormgeving en figuratie te verenigen. Al snel zien we dat de kleurvakken zo gebruikt worden dat ze in toenemende mate aanvullende figuratieve elementen gaan suggereren: landschappen verschijnen achter de mensenvormen, althans de suggestie van landschappen.  Het zijn in feite kleurvakken, maar het oog maakt het af. Op den duur kon Musters zelfs terugkeren naar traditionele stillevens en toch de opbouw van kleurvakken blijven behouden. Nog later kon hij dezelfde principes gebruiken om landschappen te maken.

Het merkwaardige huwelijk van abstracte en figuratieve schilderkunst is langs deze intuïtieve methode ontwikkeld. Vorm en inhoud gaan altijd samen, kleur en afbeelding ondersteunen elkaar. Juist hierdoor zijn de schilderijen van Hans Musters zo overtuigend en aantrekkelijk.